หนึ่งในเกมส์กาชาปองที่มีชื่อเสียง และมักจะหยิบมาใช้เป็น […]